پرداخت درون برنامه‌ای بازار

پرداخت درون برنامه‌ای یکی از سرویس‌های بازار است که فروش محتوای دیجیتال از درون برنامه‌ها را ممکن می‌کند. شما می‌توانید از این سرویس برای فروش محتوای مختلف مانند محتوای قابل دانلود مثل موسیقی، تصاویر و محتوای غیر قابل دانلود مثل افزایش مرحله یا خرید سکه در بازی‌ها استفاده کنید.

وقتی از پرداخت درون برنامه‌ای بازار برای فروش محتوا استفاده می‌کنید، کلیهٔ مراحل پرداخت توسط بازار انجام می‌شود. بنابراین نیازی نیست برنامهٔ شما به صورت مستقیم پردازش مالی پرداخت‌ها را انجام دهد. بازار دقیقاً از همان روش خرید برنامه‌های غیر رایگان برای پرداخت‌های درون برنامه‌ای استفاده می‌کند. بنابراین روند خرید برای کاربران بسیار آشنا خواهد بود.

هر برنامه‌ای که در بازار منتشر ‌می‌کنید می‌تواند از پرداخت درون برنامه‌ای استفاده کند. به غیر از داشتن حساب توسعه‌دهنده که برای انتشار برنامه‌ها ساخته‌اید، نیازی به ساختن هیچ حساب دیگری نیست. برای کمک به پیاده‌سازی پرداخت درون برنامه‌ای از مستندات پرداخت درون برنامه‌ای که آماده شده است، استفاده نمایید.